WHO เตือนอย่าใช้พาสปอร์ตภูมิคุ้มกัน

องค์การอนามัยโลกเตือนรัฐบาลทั่วโลกว่า ไม่ควรใช้พาสปอร์ตภูมิคุ้มกัน เพราะขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าผู้ที่หายจากโควิด-19 จะมีภูมิคุ้มกันไม่ให้ติดเชื้อซ้ำอีกรอบองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เตือนว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ว่าคนที่หายจากโรคโควิด-19 จะพัฒนาภูมิคุ้มกันไม่ให้ติดเชื้อซ้ำในอนาคต ดังนั้นการอนุญาตให้ผู้ที่หายจากการติดเชื้อได้รับการรับรองว่าปลอดความเสี่ยง

อาจเพิ่มการติดเชื้อ เพราะคนที่หายจากอาการติดเชื้ออาจละเลยคำแนะนำด้านการป้องกันไวรัส WHO อธิบายว่าการทดสอบภูมิคุ้มกันที่ไม่แม่นยำจะจัดกลุ่มประชากรผิดพลาดไปใน 2 ทาง คือ การทดสอบเหล่านี้อาจแปะป้ายอย่างผิดๆ ว่าคนที่เคยติดเชื้อแล้วไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง และคนที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนอาจถูกแปะป้ายอย่างผิดๆ ว่า มีความเสี่ยง ซึ่งความผิดพลาดทั้ง 2 ทางนี้จะส่งผลเลวร้ายตามมาและจะส่งผลกระทบต่อความพยายามในการควบคุมโรค คำเตือนของ WHO มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลบางประเทศ เช่น ชิลีและสวีเดน กำลังพิจารณามาตรการตรวจสอบแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการออก “พาสปอร์ตภูมิคุ้มกัน” หรือใบรับรองการปลอดความเสี่ยง ให้กับคนที่หายจากโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนา ซึ่งจะอนุญาตให้คนนั้นสามารถเดินทางหรือกลับไปทำงานโดยสันนิษฐานว่า คนนั้นมีภูมิคุ้มกันที่จะไม่ติดเชื้ออีก