เทคโนโลยี การดูแลดวงตาหลังการผ่าตัดเลสิก

เทคโนโลยี การดูแลดวงตาหลังการผ่าตัดเลสิก การใช้ยา หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยอาจมีอาการ เช่น มองเห็นเป็นภาพเบลอ ตาพร่ามัว คันตา น้ำตาไหลหรือตาแห้ง แสบตา และเจ็บปวดบริเวณดวงตาจากการผ่าตัด แพทย์จะจ่ายยาแก้ปวดบรรเทาอาการปวด และยาหยอดตาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดวงตา ป้องกันการอักเสบและการติดเชื้อ ในขณะที่ใช้ยาหยอดตาอาจทำให้ผู้ป่วยแสบตาหรือมองเห็นภาพเบลอเล็กน้อย โดยผู้ป่วยห้ามใช้ยาอื่นหยอดตานอกเหนือจากยาที่แพทย์สั่งเท่านั้น

การดูแลตนเองที่บ้าน

– ผู้ป่วยต้องทำตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยาและการดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด และปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับระยะเวลาที่เหมาะสมในการฟื้นตัวกลับมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติ
– แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยใช้ที่ครอบตาในขณะนอนหลับจนกว่าดวงตาจะเริ่มฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติ
– หลีกเลี่ยงการใช้ครีมและเครื่องสำอางบริเวณรอบดวงตาภายใน 2-3 สัปดาห์หลังผ่าตัด
– หลีกเลี่ยงการว่ายน้ำ หรือทำกิจกรรมและการเล่นกีฬาที่ต้องใช้กำลังหลังการผ่าตัดประมาณ 1 เดือน
– หลีกเลี่ยงการแช่อยู่ในน้ำอุ่นหลังการผ่าตัดประมาณ 1 เดือน
– การติดตามผล ผู้ป่วยต้องมาพบจักษุแพทย์ตามนัดหมายทุกครั้ง โดยแพทย์จะนัดครั้งแรกใน 1-2 วันหลังการผ่าตัด และนัดหมายเป็นระยะในช่วง 6 เดือนแรกหลังการผ่าตัด เพื่อตรวจดูอาการ ผลการรักษา และเฝ้าระวังภาวะติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้

ข้อดี-ข้อเสีย ของการทำเลสิก

ข้อดี
– เป็นวิธีการรักษาที่รวดเร็วและสร้างความเจ็บปวดเพียงเล็กน้อย และผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องใช้ผ้าพันแผลปิดตาหลังการผ่าตัดเลสิก
– ทัศนวิสัยในการมองเห็นจะกลับมาภายในเวลาอันรวดเร็วหลังการผ่าตัด ประมาณ 1-2 วัน
– ผู้ป่วยสามารถมีทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ดีขึ้นหลังการรักษาด้วยเลสิก
– หลังทำเลสิกแล้วสามารถทำซ้ำได้หากสายตาเปลี่ยนเมื่ออายุมากขึ้น
– ผู้ป่วยที่ผ่านการทำเลสิกสามารถลดระดับความจำเป็นในการใช้แว่นสายตาและคอนแทคเลนส์ลง และผู้ป่วยจำนวนมากก็ไม่จำเป็นต้องใช้แว่นสายตาหรือคอนแทคเลนส์อีกต่อไป

ข้อเสีย
– การทำเลสิกเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการผ่าตัด อาจมีข้อผิดพลาดในขณะที่แพทย์ตัดและตกแต่งกระจกตา ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาในการมองเห็นอย่างถาวร
– การทำเลสิกอาจทำให้สูญเสียทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ดีที่สุด ซึ่งเกิดจากการสวมใส่แว่นสายตาและการใช้คอนแทคเลนส์ ที่สามารถกำหนดเลนส์สายตาได้อย่างแน่ชัด
– มีผลข้างเคียงหลังการทำเลสิกและความเสี่ยงจากการทำเลสิก

ผลข้างเคียงหลังการทำเลสิก

หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยอาจเผชิญกับผลข้างเคียงอย่างการมองเห็นเป็นภาพเบลอ ตาพร่ามัว คันตา น้ำตาไหลหรือตาแห้ง แสบตา และเจ็บปวดบริเวณดวงตาจากการผ่าตัด ซึ่งอาการจะดีขึ้นภายใน 1-2 วัน

นอกเหนือจากอาการดังกล่าวข้างต้น ผู้ป่วยอาจมีอาการข้างเคียงอื่นที่พบได้น้อย เช่น

– มองเห็นแสงจ้ากว่าปกติ
– มองเห็นแสงกระจายเป็นแฉก
– สายตาไม่แน่นอน มองเห็นไม่คงที่
– ขับรถยากขึ้นในตอนกลางคืน ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง

ความเสี่ยงจากการทำเลสิก

– ตาแห้ง การผลิตน้ำตาลดลงหลังการทำเลสิกอย่างชั่วคราวประมาณ 6 เดือนหลังการผ่าตัด หรืออาจนานกว่านั้น ซึ่งจะลดความสามารถในการมองเห็นได้ โดยสามารถรักษาดูแลได้ด้วยการใช้ยาหยอดตาตามที่แพทย์สั่ง
– สายตาขาด เกิดจากการนำเนื้อเยื่อกระจกตาออกไปน้อยเกินไป ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นหลังการผ่าตัดไม่ชัดเจนอย่างที่ผู้ป่วยคาดหวัง ซึ่งสามารถทำการผ่าตัดแก้ไขได้ในภายหลัง
– สายตาเกิน เกิดจากการนำเนื้อเยื่อกระจกตาออกไปมากเกินไป ซึ่งจะทำการแก้ไขได้ยากกว่าปัญหาสายตาขาด
– สายตาเอียง เกิดจากเลนส์กระจกตาที่ไม่ราบเรียบสม่ำเสมอกัน แก้ได้ด้วยการผ่าตัดรักษา และการใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์
– การมองเห็นกลับไปเป็นเหมือนก่อนผ่าตัด อาจเกิดจากภาวะเจ็บป่วยต่าง ๆ เช่น แผลไม่สมานตัว ระดับฮอร์โมนไม่สมดุล หรือผู้ป่วยตั้งครรภ์
– สูญเสียการมองเห็น หรือทัศนวิสัยในการมองเห็นเปลี่ยนแปลง อาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ
– มองเห็นแสงจ้า แสงกระจายเป็นแฉก หรือมองเห็นภาพซ้อน มองเห็นไม่ชัดในระยะไกล ๆ เช่น มองเห็นคล้ายเป็นภาพในฝุ่น ควัน หรือหมอก
– ปัญหาบริเวณกระจกตา เช่น อาจทำให้มีน้ำตาไหลมากเกินไป เกิดการอักเสบ เกิดการติดเชื้อ หรือเนื้อเยื่อบุผิวดวงตาเจริญเติบโตผิดปกติบริเวณกระจกตาในระหว่างการฟื้นตัวหลังผ่าตัด