เซลล์ภูมิคุ้มกันมีความต้านทานต่อโรคปอดบวม

เราประหลาดใจมากที่พบว่าหนูเหล่านี้ซึ่งไม่มีนาฬิกาในเซลล์ภูมิคุ้มกันมีความต้านทานต่อโรคปอดบวมจากแบคทีเรียได้มากขึ้นเกือบทุกอย่างที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับนาฬิการ่างกายจนถึงปัจจุบันการรบกวนนาฬิการ่างกายทำให้คนและสัตว์มีแนวโน้มที่จะป่วยไม่น้อยสิ่งที่ทำให้หนูดื้อต่อโรคปอดบวมพวกนี้ได้ทำการเพ่งความสนใจไปที่เซลล์ภูมิคุ้มกันสำคัญที่เรียกว่าแมคโครฟาจ

มาโครฟาจเป็นเซลล์พิเศษในเลือดและเนื้อเยื่อที่ตรวจจับกลืนและทำลายแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ที่เข้าสู่ร่างกายในที่สุดในแมคโครฟาจมากเกินไปทำให้พวกมันเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นและสามารถกลืนและทำลายแบคทีเรียได้ดีขึ้นทั้งในจานเลี้ยงเชื้อและในหนู ชุดการลบยีนของนาฬิกาเป็นการเรียงซ้อนของการเปลี่ยนแปลงซึ่งก่อให้เกิดสวิตช์ในที่สุดซึ่งทำให้โครงกระดูก ‘โครงกระดูก’ (ประกอบด้วยโปรตีนที่เรียกว่าแอคติน) มีความแข็งน้อยลงทำให้เซลล์เคลื่อนที่และกลืนแบคทีเรียได้ง่ายขึ้น