อนาคตดิจิตอลในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงระบบไอที

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลและ บริษัท เดลล์เทคโนโลยีส์ได้ลงนามในข้อตกลงแบ่งปันความรู้เพื่อเร่งรัดนโยบาย Smart City ของรัฐบาล นายสุรกาญจน์วุฒพฤพรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการแบ่งปันความรู้ความชำนาญเพื่อสนับสนุนแผนงานระดับชาติ

สู่ดิจิตอลสมาร์ทซิตีในความร่วมมือสามฝ่ายร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดดิจิทัล (DEPA) และ Dell Technologies ซึ่งเป็น บริษัท ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจเฉพาะด้านในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคตดิจิตอลในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงระบบไอทีและการปกป้องสินทรัพย์ที่สำคัญ ข้อตกลงฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมดิจิตอลแห่งชาติภายใต้ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการและด้านเทคนิค