พักงานอาจารย์ มธ. ถูกแฉล่วงละเมิด นศ. ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงเรื่องการเข้ารับตำแหน่งและสถานการณ์ปัจจุบันของคณะฯโดยระบุว่าตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีมติแต่งตั้งให้ข้าพเจ้า รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งเป็นการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีโดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และมีคำสั่งแต่งตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยนั้นข้าพเจ้าขอให้ความมั่นใจว่าข้าพเจ้าจะบริหารงานภายใต้ธรรมภิบาลที่ถูกต้อง สร้างบรรยากาศการทำงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ และจะนำพาคณะพาณิชย์ฯ ไปสู่การเป็นผู้นำการศึกษาด้านการบัญชีและการบริหารธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับโลก อย่างไรก็ตาม ตลอดช่วงเวลาก่อนที่ข้าพเจ้าจะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชย์ฯ ได้มีกระแสข่าวกรณีอาจารย์ของคณะพาณิชย์ฯ มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับอดีตนักศึกษาหญิงในขณะที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชย์ฯ ในฐานะต้นสังกัดไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมทั้งตระหนักดีว่ากรณีดังกล่าวได้สร้างความไม่สบายใจแก่ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนส่งผลกระทบในเชิงลบต่อชื่อเสียงของคณะพาณิชย์ฯ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ข้าพเจ้าจึงขอใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลการดำเนินการของคณะพาณิชย์ฯ ในกรณีดังกล่าว เพื่อสร้างความชัดเจนและลดความสับสนจากที่มีการเสนอข่าวผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยปัจจุบัน เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนข้อเท็จจริงตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้มีการสอบสวนนัดแรกเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562