ผลักดันการเติบโตของอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คาดว่ามูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยจะสูงถึง 3.2 ล้านล้านบาทในปีนี้ หน่วยงานได้ร่วมมือกับพันธมิตรในการพัฒนาแรงงาน อีคอมเมิร์ซที่แข็งแกร่งและสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสูงสุด 200,000 รายภายในสิ้นปีนี้ ตลาด e-commerce คาดว่าจะขยายตัว 12% ในปีนี้เพื่อทำเงิน 3.2 ล้านล้านบาท

จาก 3 ล้านล้านบาทในปี 2561 ปัจจัยหลักที่ผลักดันตลาดในปีนี้จะเป็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคชาวไทยในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์การเปลี่ยนแปลงบางส่วนเป็นการขายออนไลน์ในธุรกิจดั้งเดิมและการเข้ามาของผู้เล่นในธุรกิจ e-commerce ในประเทศไทย เพื่อผลักดันการเติบโตของอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยหน่วยงานได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดตั้งสวนอีคอมเมิร์ซเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจด้วยมาตรฐานสากลอุตสาหกรรม