ความสามารถในการรักษาชนิดของเซลล์

องค์ประกอบทางพันธุกรรมที่สำคัญชนิดเซลล์สมองที่แตกต่างกันและสถาปัตยกรรมเป็นต้น แบบจำลองเหล่านี้ช่วยให้นักวิจัยสามารถสร้างลักษณะสำคัญของสมองที่เป็นโรคของผู้ป่วยเพื่อช่วยให้ภาพของมะเร็งชัดเจนขึ้นและช่วยให้พวกเขาสำรวจวิธีการโจมตีที่ดีที่สุด สิ่งที่ทำให้สิ่งที่น่าสนใจใน GBM คือเวลาและความสามารถในการรักษาชนิดของเซลล์

และความหลากหลายทางพันธุกรรม ในขณะที่แบบจำลองในหลอดทดลองได้เพิ่มความเข้าใจของนักวิจัยเกี่ยวกับกลไกทางชีวภาพที่เป็นพื้นฐานของโรคมะเร็ง แต่ก็มีข้อ จำกัด ซึ่งแตกต่างจากรุ่นอื่น ๆ ซึ่งต้องใช้เวลามากขึ้นในการแสดงการแสดงออกของยีนและคุณสมบัติทางเนื้อเยื่อวิทยาอื่น ๆ ที่เป็นตัวแทนของเนื้องอกอย่างใกล้ชิด organoids เนื้อเยื่อสมองที่พัฒนาโดยกลุ่มวิจัยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากขึ้น นั่นเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วการรักษาปัจจุบันมักเริ่มต้นหนึ่งเดือนหลังการผ่าตัดดังนั้นการมีแผนที่ถนนเร็วกว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า